Wednesday, Feb. 21, 2018

Mô hình tổ chức sinh hoạt của sàn phân phối bất động sản

Written By:

|

9th November 2017

|

Posted In:

Mô hình tổ chức sinh hoạt của sàn phân phối bất động sản

Cơ cấu tổ chức của SGD BĐS bao gồm Giám đốc, các phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nội dung sinh hoạt tin tức về SGD BDS.

– SGD BĐS phải có tối thiểu 2 nhân viên làm công việc môi giới BĐS. Nếu có bảo dưỡng mức giá BĐS phải có tối thiểu 2 nhân viên làm công việc này, có chứng duy nhất giá BĐS do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– SGD BĐS phải có diện tích sử dụng để phân phối tối thiểu 50m2 phục vụ cho sinh hoạt môi giới và thêm 20m2 cho mỗi sinh hoạt bảo dưỡng bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang động cơ phù hợp với nội dung.

Với các luật trên thì tuỳ thuộc vào khả năng, sức mạnh của mỗi doanh nghiệp để thành lập các sàn có kích thước lớn hoặc nhỏ, tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo đúng luật của pháp luật.

Quy chế hoạt động của sàn

– Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SGD BĐS

– Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của SGD BĐS

– Quy định về chế độ quản lý tài chính của SGD BĐS

– Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch

– Quy định về thông tin BĐS đưa vào GD; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về BĐS, giao dịch tại sàn giao dịch BĐS.Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Nội dung hoạt động của các sàn giao dịch bầt động sản bao gồm: [Propzy.vn]

– Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

– Môi giới bất động sản.

– Định giá bất động sản

– Tư vấn bất động sản.

– Quảng cáo bất động sản.

– Đấu giá bất động sản.

– Quản lí bất động sản.

Share This Article

Related News

Kinh nghiệm hay khi mua nhà cũ Quận 11 dưới 1 tỷ
Sức thu hút của thị trường bất động sản quận 6
Bí quyết giúp bạn mua được nhà hẻm quận 3 giá rẻ

About Author

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram